Latijn: De taal waarin Augustinus zijn werken schreef.